Przeskocz do treści

Jak pomagamy?

Ośrodek Rodzinny D.O.M.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci zamieszkałych w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. W Warszawie w dzielnicy Mokotów prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, w której pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. Najbiedniejszym – po wywiadzie środowiskowym – udostępniamy odzież i środki czystości oraz pomoce szkolne. Latem dla dzieci z ubogich rodzin organizujemy kolonie i „Lato w mieście”. Prowadziliśmy również Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Anonimową dla młodzieży i rodziców, w której udzielane były porady psychologiczne i prawne.

Pomoc dzieciom i ich rodzinom w rejonach Polski doświadczonych strukturalnym bezrobociem.

Od jesieni 1996 r. Fundacja prowadzi akcję Most Miłości, przeznaczoną dla dzieci z dotkniętych bezrobociem rejonów Polski, w większości rodzin obecnie bezrobotnych byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wielokrotnie wysyłaliśmy transporty z ubraniami, pomocami szkolnymi. Naszymi partnerami są miejscowi nauczyciele, Ośrodki Pomocy Społecznej, parafie. Wspólnie staramy się rozwiązywać problemy, jakie niesie bezrobocie i stagnacja gospodarcza regionu. W kilku miejscowościach zainicjowaliśmy akcję dożywiania dzieci. Finansujemy też, m. in. w Szkole Podstawowej w Sejnach, obiady dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Nasi wolontariusze zbierają książki do szkolnych bibliotek na północy i wschodzie Polski. Centralny punkt biblioteczny znajduje się przy ul. Madalińskiego 69a. Ostatnio blisko tysiąc woluminów dotarło do polskich szkół na Litwie.

Pomoc mniejszościom narodowym w Polsce

W 1996 r. dary przywiezione przez D.O.M. dla mieszkańców gminy Lelkowo na Warmii dzieliła wspólna komisja złożona z przesiedlonych tam po wojnie grekokatolików Łemków i rzymskich katolików. Było to pierwsze od lat współdziałanie katolików obydwu obrządków. W 1997 r. zorganizowaliśmy pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego Dni Tatarów w Warszawie – centralne obchody z okazji 600 lat osadnictwa tatarskiego w Rzeczpospolitej. Latem 2000 r. w Augustowie zorganizowaliśmy integracyjny polsko-litewski obóz dla dzieci z ubogich rodzin wielodzietnych.

Działalność poza granicami

W 1992 r. zorganizowaliśmy przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze oficjalne praktyki studenckie w krajach byłego ZSRR – wyjazd studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do Berdyczowa na Ukrainie. Odtąd D.O.M. wielokrotnie wysyła transporty z darami dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Współpracujemy w tym zakresie z innymi organizacjami, m. in. ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, na zlecenie którego w 1997 r. realizowaliśmy transporty do Lwowa i Równego na Ukrainie.

Akcje poza krajem nie ograniczają się do pomocy Polakom żyjącym z dala od ojczyzny. W 1994 r. Fundacja zainicjowała polską pomoc dla dotkniętej wojną Czeczenii. Transporty leków, opatrunków i żywności udało się wysłać dwukrotnie: w 1995 i 1996 r.